=0 || href.indexOf("about9")>=0 || href.indexOf("about10")>=0 || href.indexOf("about15")>=0 || href.indexOf("about16")>=0) { $(".row .Rbk").eq(0).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(1).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(4).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(5).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(6).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(7).css("display","none"); } else { $(".bannerSub").css("background","url(/template/c_tongxin/images/wenhua_banner.webp)"); $(".row .Rbk").eq(2).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(3).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(8).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(9).css("display","none"); $(".row .Rbk").eq(10).css("display","none"); }

同力大家庭欢庆十周年

回首往昔,我们不忘初心;

检视现在,我们砥砺前行;

展望未来,我们任重道远;

k7游戏官网科技十周年,我们感恩前行。


201686日,k7游戏官网科技迎来了十周年生日。10年见证成长,携手同登彼岸,时钟的齿轮,转过十载春秋,回首一路走过的印记,内心漫溢感恩。2017妙峰山2017白石山


2016上庄拓展


2016年会